Dyvix is een bedrijf van pensioenspecialisten en experts in verzekeringssoftware.

Wat is Skoope?

Skoope is cloud-based pensioenadvies software voor de zakelijke markt. Met Skoope verwerft u direct inzicht in de kosten en kwaliteit van een pensioenregeling. Skoope is gebouwd om cruciale pensioenvragen binnen enkele seconden door te rekenen en inzicht te geven in de consequenties via rapportages.

Voordelen

  • Hoogwaardig collectief en individueel pensioenadvies
  • Tijdens een adviesgesprek direct een rapportage presenteren
  • Individuele, collectieve en vergelijkende rapportages
  • Pensioenwijzigingen en nieuwe producten in 1 dag doorvoeren en toepassen

Pensioenproducten

  • Eindloon pensioenproduct
  • Tijdelijk pensioenproduct
  • Middelloon pensioenproduct (gemiddelde-salarisregeling / opbouwregeling)
  • Beschikbare premieregeling

Pensioenrapportage

Met Skoope kunt u onder andere inzicht bieden in de volgende onderwerpen.

Uitkerings- en kostenniveau

De consequenties van wijzigingen in de regeling worden direct zichtbaar in het uitkeringsniveau en de kwaliteitswaarde en de kosten voor de komende jaren zowel als de lange termijn.

Hiermee verkrijgt u direct een indicatie van de wijziging van het structurele kostenniveau van de pensioenregeling.

Economische effecten

Skoope™ is gebaseerd op economische scenario’s en een in te voeren personeelssituatie. Met Skoope™ kunt u direct de gevolgen zien van veranderde economische omstandigheden op (uw) pensioenregeling. Ook veranderingen in uw personeelssamenstelling kunnen met Skoope eenvoudig worden doorgerekend.

Salarisgebouw

In Skoope™ kunt u een carrièreverwachting eenvoudig invoeren. De pensioeneffecten van veranderingen in het salarisgebouw zijn met Skoope™ direct zichtbaar.

Benchmarksysteem

Skoope™ is ingericht als een compleet benchmarksysteem voor pensioenregelingen. U kunt uw regeling vergelijken met de regeling van concurrenten, een bedrijfstakregeling of bijvoorbeeld de PGGM-regeling. Een andere pensioenregeling is eenvoudig in te voeren. U stelt zelf vast met welke normregeling u vervolgens wilt vergelijken.


Skoope - Brochure - Rustig nalezen wat Skoope is.


Heeft u nog geen account? Probeer Skoope gratis uit.

Samenvattende rapportage

Samenvattende rapportage


Nieuwe versie Skoope!

Lees wat er verbeterd is →