Dyvix is een bedrijf van pensioenspecialisten en experts in verzekeringssoftware.

Dynamisch pensioen informatiesysteem

Met de Skoope pensioenadvies software kunt u alle pensioenvragen direct beantwoorden, goed onderbouwen en gedetailleerd rapporteren.

Gratis proefaccount - Skoope zelf vrijblijvend proberen!
Skoope - Met Skoope kunt u alle pensioenvragen direct beantwoorden, goed onderbouwen en gedetailleerd rapporteren.

Lancering Skoope v3.0

In de nieuwe versie van Skoope zijn er veel wijzigingen doorgevoerd. Zo zien de rapportages er inhoudelijk en visueel anders uit, zijn er standaard verzekeringsproducten en is er veel gedaan aan de gebruiksvriendelijkheid.

Skoope v3.0 in meer detail →


Product

Skoope is verkrijgbaar voor een vaste prijs per maand per gebruiker of per groep gebruikers.


Uw gegevens veilig

Dyvix servers ISO-normering: ISO 27001, ISO 9001 en ISO 14001

Bij Dyvix zijn uw gegevens veilig. Onze servers voldoen aan drie ISO-standaarden.

ISO 27001 - Dé internationale norm voor informatiebeveiliging. Volgens de strikte eisen van ISO gaan we zorgvuldig om met vertrouwelijke gegevens op geautomatiseerde systemen.

ISO 9001 - Dé internationale norm voor kwaliteitsmanagement. De specifieke eisen van ISO worden gebruikt om de klanttevredenheid te verhogen. Met andere woorden: we zeggen wat we doen, we doen wat we zeggen, en we kunnen het u bewijzen.

ISO 14001 - Dé internationale standaard voor milieu management. Een milieumanagementsysteem zorgt ervoor dat de milieueffecten (milieurisico's) van de bedrijfsvoering beheerst en verminderd worden. Dat is goed voor het milieu, en goed voor u.


Skoope Pensioensoftware

Skoope is online pensioenberekeningssoftware. Met Skoope kunt u de kosten voor pensioenen nauwkeurig budgetteren en uw werknemers laten zien hoeveel pensioen ze ontvangen.

Daarnaast kunt u de opgaven van de verzekeraar controleren en kunt u zelf een pensioenopgave uitdraaien. Ingericht op uw specifieke bedrijfssituatie kunt u veel tijd en kosten winnen en wordt u minder afhankelijk van derden.

Lees meer over Skoope →